Výjezd 22.3.2017 06:36 hodin

Ve Městě Touškov zasahovala místní dobrovolná jednotka společně s profesionály z Nýřan u nehody dvou osobních vozidel, stejný počet osob byl zraněn.

Zdroj:požáry.cz

Výjezd 14.3.2017 13:51 hodin

Dnes byla naše jednotka společně s kolegy z Nýřan vyslána na tuto událost: únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci v Městě Touškově.

Školení instruktorů a vedoucích mladých hasičů

Ve dnech 11.-12.3.2017 proběhlo školení pro instruktory a vedoucí mladých hasičů konané v Hromnici.Tohoto školení se zúčastnili Lukáš Kubík,Michal Liška,Filip Nováček a Václava Kubíková Ježková.Lukáš s Filipem si obnovili II. a III.stupeň,Michal nově získal III.stupeň instruktora a Wendy si navýšila kvalifikaci na II.stupeň vedoucího mládeže.

VÝJEZD 8.3.2017 14.49 hodin

Hasiči z Nýřan společně s místní dobrovolnou jednotkou asistovali v ulici Partyzánská v Městě Touškov při resuscitaci osoby, ta následně skončila v péči zdravotníků.
zdroj: požáry.cz.

Dnes 4.3.2017 se uskuteční závody mladých hasičů v Městě Touškově.Start je v 10:00 hodin na zahradě hasičské zbrojnice,trasa závodu povede polem za hasičárnou k rybníku,od rybníka ke školce a poté zpět do hasičské zbrojnice. Prosíme hlavně řidiče o zvýšenou opatrnost v těchto místech.Závody se uskuteční v rámci 140.výročí založení SDH Město Touškov.

OBORA 25.2.2017

Výsledky z Obory jsou takové:
mladší žáci ve složení Emča+Štěpánka+Ondra+Domča+Štěpa vybojovali 32.místo z 33 družstev a starší v seskupení Ivanka+Maty+Váša+Honza+Davča získali 17.pozici z 25.
A již se těšíme na sobotu 4.3.2017 na další závody k nám do Touškova

Fotografie k nahlédnutí zde:

Hasiči Města Touškova

děkují občanům města a sponzorům

za podporu našeho sboru,při realizaci

tradičního hasičského plesu,který se uskutečnil 14.1.2017.

Letošní ples byl ze strany účastníků velice dobře hodnocen i přesto,že jsme byli nuceni narychlo sehnat jinou kapelu.Touto cestou ještě jednou děkujeme kapele Knaipen Roll za záchranu našeho plesu a těšíme se na opětovné setkání s vámi všemi v roce 2018.

Výbor SDH

ČLENSKÉ VÝBOROVÉ SCHŮZE 2017

LEDEN – 1.1. a 7.1.2017 od 19:00 hodin (7.1.2017 MIMOŘÁDNÁ SCHŮZE PŘED PLESEM)

ÚNOR – 5.2. a 19.2.2017 od 19:00 hodin

BŘEZEN – 5.3. a 19.3.2017 od 19:00 hodin

DUBEN – 2.4. a 16.4.2017 od 19:00 hodin

KVĚTEN – 7.5. a 21.5.2017 od 19:00 hodin

ČERVEN – 4.6. a 18.6.2017 od 19:00 hodin